Kuchyňa podľa svojich potrieb a predstáv


Kuchyňa bola a stále je centrom diania väčšiny rodín a domácností. Oddávna platí:Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí. Všeobecne však platí, že príprava jedál, stolovanie a následné umývanie riadu predstavuje tretinu času stráveného pri všetkých domácich prácach.
Kuchyňa je dôležitým miestom stretávania sa členov domácnosti, ale aj miestom vykonávania iných druhov domácich prác. Do kuchyne majú prístup aj známi, širšia rodina a priatelia. Preto je dôležité, aby kuchyňa dobre fungovala, dobre sa udržiavala a aj dobre vyzerala. Táto skutočnosť sa stáva stále viac aktuálna a stáva sa príčinou prestavby a rekonštrukcie bytu alebo rodinného domu. Moderná kuchyňa je buď samostatnou miestnosťou so stolovaním alebo je priestorovo prepojená s obývacou izbou, halou či inou miestnosťou patriacou k dennej zóne bytu. Pri návrhu vlastnej kuchyne je potrebné prihliadať na množstvo praktických, odborných a estetických podmienok a skutočností. Netreba sa spoliehať na návrh architekta, či pracovníkov kuchynských štúdií, tí by mali byť zdrojom nových informácií, možností a riešení. Každý, kto sa chystá na prestavbu či rekonštrukciu kuchyne musí absorbovať množstvo informácií a na ich základe musí vybrať to najvyhovujúcejšie riešenie.
Často si neuvedomujeme, aké nároky na kuchynský nábytok, doplnky a spotrebiče budeme klásť. V kuchyni sa pracuje so studenou aj horúcou vodou, otvoreným ohňom plynových sporákov, či horúcimi platňami elektrických sporákov, so zmrazenými potravinami a ostrými nástrojmi. Musíme vhodne uskladniť tuhé, sypké, lepkavé, klzké, mastné či aromatické potraviny. Pracovné prostredie je vlhké až mokré, studené, horúce a hlučné. Príprava jedla je často náročná na dodržiavanie pracovného postupu, presných dávok a časov. Dobre navrhnutá a zariadená kuchyňa by mala umožňovať vykonávať práce bez zbytočnej fyzickej a psychickej námahy. Predpokladom dobrej a vhodnej dispozície kuchyne je poznať a pochopiť určitý sled a súvislosť prác, a zlúčiť ich do určitých pracovných zón, ktoré môžeme podľa požiadaviek a priestorových možností rozvinúť alebo potlačiť.
Základné zóny v kuchyni sú:
- zóna skladovacia alebo úložná
- zóna práce s vodou
- zóna tepelnej úpravy potravín
- stolovanie resp. miesto pre servírovanie a konzumáciu jedál.

Medzi jednotlivými zónami je potrebné v závislosti od dispozície a rozmerových možností nechať volné pracovné resp. odkladacie miesto. Práve dostatok odkladacích a pracovných priestorov znižuje riziko vzniku úrazov a stresových situacií. Ak je dostatok odkladacích plôch možno súbežne vykonávať aj niekoľko prác naraz a tým zefektívniť čas stravéný v kuchyni.


Zóna skladovacia alebo úložná.


Možno ju rozdeliť na ukladanie riadu, prístrojov a pomôcok a skladovanie potravín. Tieto dve časti sa často prelínajú. Žiaľ,mnohé kuchyne sú primalé. Problém je celosvetový. Polovica zapado-európskych kuchýň nedosahuje plochu ani 10 m2. Aj tam teda zápasí uživateľ s nedostatkom miesta.Mnohé čo pátrí do kuchyne, nachádza svoje miesto niekde inde. Štatisticky len každá piata domácnosť môže všetky potrebné veci uložiť pramo v kuchyni. Iniciatorom týchto zistení bola firma Július Blum GmbH, významný svetový výrobca nábytkového kovania z Rakúska. Rozumné zaobchádzanie a zhodnotenie priestorov vo vnútri skriniek je hlavným predpokladom a jedinou možnosťou zväčšenia úložného priestoru pri nezmenenom pôdoryse kuchyne.Odporúča sa už pri plánovaní korpusov vyberať skrinky čo najširšie. Jeden 60 alebo 90 cm široký korpus ,namiesto dvoch úzkych,prináša úsporu až 20 litrov. Okrem miesta ušetríme aj dva boky. Dôležité pritom je , aby sme všade tam , kde je to len možné, naplánovali zásuvky. Do zásuviek je lepší prístup a predstavujú ideálne možnosti uloženia. Z hladiska využitia objemu spodných skriniek sú jednoznačne lepšie ako police. Väčšina výrobcou kuchynských liniek štandartné vybavuje spodné skrinky jednou policou, pretože pri viacerých policiach je vybratie zadných predmetov bez vyloženia predných nemožné. Ak máme v kuchyni použité plnovýsuvy ( zásuvka, ktorej celý objem sa vysunie pred skrinku) nepotrebujeme mať manipulačné priestory nad uloženými predmetmi a tým získame priestor pre dalšiu zásuvku pri dokonca lepšej prehladnosti uložených predmetov. (Pomôcka na plánovanie úložných predmetov je dosiahnuteľná a ihneď použitelná cez internet na adrese www.blum.com. ) presným definovaním účelu jednotlivých skríň a použitím plnovýsuvov získame až o 55% väčšie využitie priestoru. Zvýšenie praktických vlastností zásuviek dosiahneme aj použitím priečnych alebo pozdĺžnych relingov (predelení). Ich umiestnením môžeme predmety klásť do zásuviek tou menšou menšou plochou na dno zásuvky, pričom nespadnú ani pri prudšom otvorení zasuvky.


Skladovanie potravín


V súčasnom „ rýchlom „ živote ľudí stávajú bežnými týždenné nákupy v supermarketoch a doplnkové nákupy čerstvých potravín v priebehu týždňa.Toto zvyšuje potrebu umiestniť do kuchyne aj tzv. potravinovú skriňu. Pri nedostatku úložného priestoru vhodne využijeme plnovýsuvy až do výšky cca 130cm od podlahy. Nad uvedenú výšku využívame police, alebo rôzne drôtené výsuvy a zásuvky. Použitie vnútorných zásuviek a drôtených košov v potravinovej skrini umožňuje lepšie vetranie a zvyšuje hygienu uskladnenia potravín. Potraviny ľahko podliehajúce skaze uskladňujeme v chladničke resp. mrazničke. Tieto elektrospotrebiče zabezpečujú stabilnú teplotu + 10 až – 20 C. Pri výbere značky a typu tohto spotrebiča prihliadame predovšetkým na objem, hlučnosť, energetickú triedu, systém odmrazovania a pod. Výhodné sú tzv. kombinované trojteplotné chladničky s mrazničkou, ktoré majú aj pivničnú klímu t.j. 0°C. Chladničky a mrazničky môžu byť samostatne voľne stojace, alebo zabudovateľné čím dosiahneme rovnaký vzhľad ako na ostatných skrinkách kuchynskej linky. V súčasnej modernej kuchyni nachádza uplatnenie veľké množstvo malých kuchynských pomocníkov : mixéry, fritovacie hrnce, krájače, šľahače, hriankovače a podobne. Aby všetky tieto prístroje dobre slúžili musíme ich vhodne umiestniť, aby nezavadzali, boli pohotovo prístupné a hlavne boli bezpečne uložené.


Zóna práce s vodou


Pri navrhovaní tejto zóny kuchyne sa sústredíme najmä na kvalitu , možnosti a výhody drezu, batérie, umývačky, ale aj práčky, dávkovača saponátov, drtiča kuchynského odpadu, prípadne umiestnenia zabudovateľného separovaného zberu odpadkov. S čoraz častejším požívaním umývačiek riadu klesá používanie dvojdrezov s dvoma veľkými nádobami.Používajú sa pri dostatku miesta drezy s menšími vaničkami na oplachovanie a odkvapkávanie ovocia zeleniny. Drezy môžu mať rôzny tvar, farbu a môžu byť z rôznych materiálov / z nehrdzavejúceho plechu, umelého kameňa, plastu./ Súčasná kuchyňa má už drez zabudovaný v pracovnej doske, čo podmieňuje pre menšie prskanie vody a lepšiu manipuláciu použitie stojankovej drezovej batérie. Batéria sa montuje do otvoru v dreze. Pre lepšiu manipuláciu sa často používajú tzv. sprškové batérie, ktoré umožňujú pohodlné oplachovanie aj väčšieho riadu. V súčasnosti sa s veľkou obľubou umiestňujú drezy pod okno a batérie pritom zabraňujú otváraniu okien. Renovovaní výrobcovia aj tu ponúkajú riešenie : batérie sklopné a zasúvacie. Batérie od výrobcov drezov / Blano, Franke / môžu byť aj vo farbe vybraného drezu z umelého kameňa. Drezy s výtokovým 3 1/2“ otvorom umožňujú montáž drtiča kuchynského odpadu, ktorý však vyžaduje pripravenú elektrickú inštaláciu a odpadové potrubie min. priemer 50 mm vo výške najviac 500 mm od podlahy. Výhodou drtiča kuchynského odpadu je najmä jeho rýchle likvidovanie odpadu a tým menšie priestorové nádoby na jeho zber a skladovanie. V dostatočne veľkej kuchyni môžeme použiť aj systém nádob na separovaný zber odpadu, čo je aktuálne najmä v mestách s takýmto systémom likvidácie domového odpadu. Nemecký výrobca drezov Blanco dodáva na náš trh aj rôzne kombinácie drezov a systémov na domový odpad. Vo svojej najnovšej ponuke má nemálo modelov drezov s prepadom, ktorý veľmi pohodlne a rýchlo umožňuje umiestniť napr. biologický odpad do jednej z nádob systému separovaného zberu. Osobitnú dôležitosť prikladáme výberu a umiestneniu umývačky riadu. Tento pre mnohých zbytočný elektrospotrebič je vskutku vynikajúcim domácim pomocníkom. Umiestňuje sa hneď vedľa drezovej skrine v ktorej sa aj zväčša pripája na inžinierske siete. Pripojuje sa na rozvod s napätím 220 V a výhradne na studenú vodu. Používaním umývačky riadu viditeľne a dokázateľne šetríme vodu, saponáty a najmä čas strávený pri tradičnom umývaní riadu. Najúčinnejšie sú umývačku riadu so šírkou 60 cm. Pri nedostatku miesta možno použiť aj umývačku riadu šírky 45 cm, ktorá je síce menšia, ale znižuje sa jej rentabilita a účinnosť. Zabudovateľná umývačka riadu je vysoká 82 cm čo odpovedá normalizovanej výške spodných skríň kuchynskej linky a spôsobuje nemalé problémy so zabudovaním pri ergonomicky prispôsobených riešeniach zóny práce s vodou / použitie vysokých skriniek pod drez / . Pri sústavnom zvyšovaní priemernej výšky populácie je to ale nevyhnutné.


Zóna tepelnej úpravy potravín


Väčšina potravín sa dostavá ku konzumentovi tepelne upravená. Spôsoby a čas tepelnej úpravy závisí od konkrétnej technológie úpravy jedla ako aj od typu spotrebiča. V zóne tepelnej úpravy potravín jedlo nielen pripravujeme, ale aj napr. porciujeme, zohrievame alebo rozmrazujeme. Hlavným miestom tepelnej úpravy jedál v modernej kuchyni naďalej zostáva sporák, ale už v zabudovateľnej forme, ktorý môže byť súčasťou určite kombinácie s rúrou na pečenie alebo ako samostatný spotrebič. Vo vzájomnej kombinácii si umiestnenie týchto dvoch spotrebičov z hľadiska ergomómie a bezpečnosti prevádzky odporuje. Varná doska vyžaduje pre pohodlnú manipuláciu, napríklad s varechou, a dobrý náhľad do nádoby s vyšším okrajom umiestenenie maximálne 85 cm od podlahy.Naproti tomu rúru na pečenie pohodlnejšie ovládame a kontrolujeme vo zvýšenej polohe. V modernej kuchyni sa oddelená varná doska od elektrickej rúry na pečenie stala samozrejmosťou. Naproti tomu sa do jednej skrine umiestňuje elektrická rúra vo zvýšenej polohe a nad ňou mikrovlnná rúra. Výhodou tohto spojenia spotrebičov je spoločná úprava skrine pre zabezpečenie cirkulácie vzduchu. Odsávanie vzduchu mimo miestnosť nie je potrebné. Mikrovlnné rúry sú vyrábané už tiež v zabudovateľnej forme. Pri návrhu novej kuchyne je potrebné otvor pre mikrovlnnú rúru upraviť už na zabudovateľný typ, pretože mikrovlnné rúry majú obmedzenú životnosť a skôr či neskôr dôjde k výmene spotrebiča. Umiestnenie mikrovlnnej rúry je otimálne vo výške okolo 120cm od podlahy. V žiadnom prípade neumiestňujeme mikrovlnnú rúru do výšky horných skriniek t.j. 145 cm respektíve nad výšku očí užívateľa.
Pri dostatku miesta rozdeľujeme zónu tepelnej prípravy na sporák a rúru s mikrovlnkou. Rúru a mikrovlnku môžeme umiestniť k potravinovej skrini, pretože vyžaduje väčšiu výšku a hĺbku skrine a je to miesto menej frekventované. Centrum prípravy jedla v kuchyni je okolie varnej platne. V dispozičnom riešení sa snažíme v jej okolí umiestňovať všetky najviac používané spotrebiče, prístroje a pomôcky. Navodzuje to dojem centrálnosti alebo dominantnosti varnej platne, preto sú stále viac používané dispozície: s umiestnením varnej platne v diagonálnom rohu, v priestorovom alebo vysunutom ostrovčeku. Takéto riešenia sú vždy projekčne a finančne náročnejšie pre napájanie na inžinierske siete a odsávanie pár. Pri takýchto dispozičných riešeniach ale aj iných priestorovo riešených kuchyniach je veľmi dôležité odsávanie pár. ideálnym riešením je odvádzať výpary z varenia mimo priestor kuchyne, čo pri výkone súčasných digestorov može vytvárať v miestnosti mierny podtlak. V zimnom období je výhodnejšie vzduch odsávaný digestorom recyklovať a späť vracať do priestoru kuchyne. Možnosť filtrácie závisí od typu digestora, druhu a stavu filtra v digestore. Digestory umožňujúce recykláciu vzduchu majú dvojitú filtráciu. Prvú tvorí tukový filter, ktorý zachytáva z výparov tuky. Tento filter je možné čistiť (napr. v umývačke), nakoľko je tvorený hustou kovovou mriežkou. Tukový filter býva v štandartnom základnom vybavení digestorov. Pachy a vodnú paru zo vzduchu odstraňuje tzv. pachový filter. Pachový filter má rôzne tvary a je tvorený vrstvou aktívneho uhlia, ktorá sa pohlcovaním pachov znehodnocuje a preto je jeho životnosť obmedzená.


Stolovanie v kuchyni


V slovenskej domácnosti bola kuchyňa odjakživa centrom rodinného života. Panelákové kuchyne túto tradíciu značne narušili. Dnes máme na kuchynské priestory iné nároky. Snažíme sa do kuchyne umiestniť aj stolovanie alebo je prepojená s obývacím priestorom. Nesmieme však zabudnúť aj na nežiadúce vplyvy kuchyne na okolie. Najmä na pachy a hluk, ktorý vznikájú pri práci v kuchyni a ktoré môžu byť príčinou konfliktov v rodine. Pre domácnosti s väčším počtom obyvateľov je preto lepšia dispozícia so samostatnou kuchyňou s možnosťou stolovania, alebo s raňajkovým resp. barovým pultom a jedálňou spojenou s dennou zónou bytu. Jedálenský stôl musí byť dostatočne veľký pre všetkých členov domácnosti. Minimálna plocha na jedno miesto je 0.6x0.4 m. Výška stolovej dosky sa pohybuje okolo 75 cm od podlahy pri stolovaní v sede. Vo výške pracovnej dosky kuchyne, t.j. 85 cm je potrebné pri stolovaní v sede používať vyššie stoličky. Konzumácia jedál za barovým pultom vyžaduje barové stoličky. Výška barového pultu závisí od výšky členov domácnosti a je cca 110-115 cm od podlahy.


Materiály v kuchyni


V úvode sme definovali prostredie, ktorému musia zodpovedať materiály použité na výrobu kuchynského nábytku. V krajinách západnej Európy sa na výrobu používa vodovzdorná laminovaná DTD. U nás používajú výrobcovia laminovanú DTD, ktorá je síce umyvateľná, ale pri styku vody s neohranenou plochou napúča a deformuje sa. Dvierka kuchynských liniek sú rôzneho prevedenia, rôznej kvality a tým aj ceny a životnosti. Ak sa rozhodneme pre drevené resp.dýhované dvierka hlavným kritériom kvality sa stáva kvalita povrchovej úpravy ,typ a výrobca náterovej hmoty. Z hľadiska opotrebovateľnosti a životnosti sú kladené najväčšie nároky na pracovnú dosku kuchynskej linky. Pracovné dosky sa vyrábajú z drevotrieskovej dosky, o hrúbke 28 a 38 mm zalisovanej dekoračnou laminátovou fóliou. A práve kvalita dekoračnej fólie jej hrúbka a tvrdosť ovplyvňujú životnosť pracovnej dosky. Pekný vzhľad a životnosť pracovnej dosky závisí aj od spôsobu montáže . Pri rôzných tvaroch pôdorysu kuchynskej linky je nevyhnutné spájať pracovné dosky. Spoje musia byť dostatočne ošetrené lepidlom. Na lepenie pracovných dosiek z drevotiesky používame vodovzdorné disperzné lepidlo triedy D3 alebo D4. V luxusnejších kuchyniach sa často stretávame s požiadavkou na pracovné dosky z prírodného kameňa (žuly) alebo umelého kameňa. Pracovné dosky z umelého kameňa (kerock, corian, polyston, bienstone) sa pri montáži lepia a opracúvajú u zákazníka. Takto osadená pracovná doska aj napriek zložitým tvarom nemá viditelné spoje .Tradičné kachličky na zadnej stene pracovnej plochy je možné nahradiť materialom zhodným s pracovnou doskou.


Osvetlenie


V kuchyniach sa okrem varenia a pečenia vykonávajú aj iné činnosti, ktoré vyžadujú správne osvetlenie. Jedno centrálne svietidlo nie je vhodné, pretože nemôže dostatočne osvietiť celý priestor. Preto je potrebné aj prídavné osvetlenie, napr. osvetlenie varnej dosky, pracovnej dosky, drezu a stola. Najčastejšie sú tieto svetlá pripevnené o stenu alebo o dno horných skriniek. Ďalším spôsobom je montáž svetiel do rampy vo vrchnej časti horných skriniek, ktoré majú tiež dekoračný charakter.
Do kuchyne sú vhodnejšie zdroje s „teplým“ svetlom, teda so žiarovkou, ktorá najmenej skresľuje farby okolia, potravín a jedla. Vhodná je aj žiarivka s bielym svetlom. Osvetlenie musí byť pevné, bezpečné, odolné voči pare alebo vlhkosti a dobre udržiavateľné.
Jedálenský stôl sa osvetľuje priamym svetlom smerom nadol tak, aby pokrylo celú plochu stola, a aby nevznikali odrazy. Malo by byť umiestnené v takej výške, alebo s takým tvarom tienidla, aby priame svetlo nesvietilo do očí osoby sediacej za stolom. Ak je stôl v strede miestnosti stačí len jedno zavesené svietidlo, pri excentrickom umiestnení sa používa jedno alebo viac lokálnych svietidiel, či už stropných alebo nástenných.
Kuchyňa by mala byť navrhnutá tak, aby bola počas dňa dostatočne osvetlená denným svetlom priamym z okna alebo nepriamym prenikajúcim zo susedných miestností cez presklenné dvere, steny alebo svetlíky. Umiestnenie a intenzita denného svetla ovplyvňuje aj rozmiestnenie umelého osvetlenia.

Súčasná moderná kuchyňa by mala poskytovať podmieky, ktoré by čo najviac zodpovedali fyziologickým a ergonomickým požiadavkám členov domácnosti, tak aby sa v nej cítili príjemne a pri práci v nej sa rýchlo neunavili. Je to jedno z najfrekventovanejších miest v domácnosti, väčšia časť domácich prác sa vykonáva práve tu, preto by to malo byť prostredie čisté, funkčné a technicky vhodné.

Ing. Vladimír Oravec Drevlux SK, s.r.o