Viac dreva do nášho života alebo obklopme sa výrobkami z dreva


Drevo sprevádza človeka od praveku. Bolo poriskom jeho prvých nástrojov . Materiálom jeho prvých lukov , šípov a oštepov. Dávalo teplo ohniskám a svetlo jeho fakliam. Neskôr bolo materiálom jeho obydlí, dopravných prostriedkov, náradia i hudobných nástrojov. Dodnes nás drevo sprevádza od detskej kolísky cez hojdacieho koníka, farbičky, okná , parkety, nábytok ,hudobné nástroje cez barly alebo paličku až po truhlu. Je všade okolo nás.

Dvadsiate storočie prinieslo éru plastov. Zdanlivo pomerne lacná a zdanlivo kvalitná náhrada dreva je však ropným produktom, ktorého výroba a likvidácia zaťažuje životné prostredie nezanedbateľným spôsobom. Následky sa začínajú prejavovať- globálne klimatické zmeny nám pripravujú a spôsobujú mnohé nepríjemné prekvapenia . Ľudstvo však má šancu tento nepriaznivý stav zvrátiť. Vráťme drevu jeho výsadnú pozíciu medzi materiálmi . Obklopujme sa viac drevenými výrobkami a tým pomôžeme zabraňovať klimatickým zmenám. Všetko čo sa z dreva vyrobí, sa dá ekologicky zužitkovať. Zdanlivo nepoužiteľné staré výrobky z dreva sa dajú opraviť alebo opätovne spracovať. Je možné z nich vyrábať veľkoplošné materiály. Konečnou možnosťou je ich energetické využitie. Spaľovaním dreva uniká do ovzdušia len toľko oxidu uhličitého koľko ho drevo pri svojom raste spotrebovalo. Tento uhlíkový cyklus zaručoval chemickú rovnováhu v ovzduší dovtedy, kým človek nezačal spaľovať fosílne palivá.

Podstatou skleníkového efektu je narušenie prírodnej rovnováhy. Fosílne palivá ako ropa a uhlie sa vytvorilo v dávnej minulosti z organickej hmoty obsahujúcej uhlík (t.j. z odumretých rastlín a živočíchov. Mnoho miliónov rokov bolo uhlie a ropa ukryté pod zemským povrchom. Človek tým že tieto palivá ťaží spaľuje a ďalej spracováva vypúšťa emisie uhlíka vo forme kysličníka uhličitého do atmosféry a narušuje rovnovážnu koncentráciu skleníkových plynov. Uvoľňovanie stále väčšieho množstva skleníkových plynov do ovzdušia spôsobuje zvyšovanie priemernej teploty na Zemi. Najvýznamnejším zdrojom oxidu (kysličníka) uhličitého na Slovensku je spaľovanie fosílnych palív pri výrobe energie a v doprave. Ďalej vzniká v technologických procesoch pri výrobe cementu , vápna, magnezitu a hliníka pri výrobe plastov a potravinárskych kvasných procesoch.

Súčasná koncentrácia kysličníka uhličitého v atmosfére je o 30% vyššia ako spred obdobia keď sa nespaľovali fosílne palivá. V dôsledku ľudskej činnosti boli približne 2/3 oxidu uhličitého v atmosfére nahromadené od obdobia skončenia druhej svetovej vojny. Ak bude tento trend pokračovať potom k zdvojnásobeniu koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére dôjde v rokoch 2025 až 2050.

Lesy a najmä drevo hrajú v klimatickom systéme dôležitú úlohu. Sú veľkým a bezpečným skladom uhlíka. V lesoch a ich dreve sa nachádza až 80% všetkého uhlíka skladovaného vegetáciou na zemi. Lesy tiež priamo ovplyvňujú klímu na miestnej, regionálnej i kontinentálnej úrovni, tým že ovplyvňujú prízemnú teplotu, vyparovanie, stabilitu terénu, tvorbu oblakov a zrážky. Život lesa bez človeka je možný . Naopak je to vylúčené. Hodnoty lesa sa vyjadrujú ťažko. Je to najmä produkcia kyslíka, tvorba pôd a ich ochrana pred eróziou, zadržiavanie a distribúcia vôd, ochrana pred imisiami, hlukom a rádioaktivitou, zadržiavanie lavín, regenerácia fyzických a duševných síl človeka, produkcia lesných plodov, diviny a dreva. S výnimkou produkcie dreva a diviny spoločnosť užíva tieto funkcie lesa bezodplatne. Neznamená to však ,že ostatné funkcie nemajú hodnotu. Naopak, ide práve o rozhodujúce výstupy práce lesníkov pre spoločnosť. Prostriedky, ktoré treba na ich zabezpečenie sú nemalé, preto všetok zisk z predaja dreva a diviny musia lesníci vracať naspäť lesu.Zlepšovanie kvality života ľudstva znižuje potrebu bezprostredného kontaktu človeka s hodnotami lesa. Útulnosť našich bytov, pohodlie našich áut, výkonnosť našich počítačov, to všetko umožňuje dočasne zabúdať na reálne zdroje života. Keďže už nás nie je 20-milionov ale 7 miliárd , musíme sa naučiť citlivému správaniu doslova ku každému stromu. Nielen skládka odpadu v lese, či krádež dreva je prejavom novodobého barbarstva ktoré škodí nám všetkým. Nám všetkým už začína škodiť používanie vecí každodennej potreby, ktoré niesu vyrobené z materiálov vzniknutých fotosyntézou (fotosyntéza - proces pohlcovania oxidu uhličitého a následné uvoľňovanie kyslíka za vytvárania uhlíkového reťazca- základu stavby zelených rastlín a stromov). Používaním predmetov každodennej potreby vyrobených z dreva, aj napriek tomu že sú drahšie alebo s menšou životnosťou ako plastové ,oceľové alebo hliníkové vytvárame ekonomický priestor na rozvoj lesa a jeho produktov . Ak máme v ponuke drevené výrobky obklopujme sa nimi!. Tým nepodporíme neekologické technológie a zamedzíme výrobe predmetov z ťažko likvidovateľných materiálov. Tam kde nieje dopyt nemá ekonomický zmysel niečo produkovať.

Pri spracovaní dreva alebo pri výrobe drevených produktov nevzniká odpad. Všetky vedľajšie produkty- hobliny, piliny a iný drevný materiál- sú už na mieste spracovania využité na výrobu tepla a energie v sušiarňach. Môžu byť využité aj pri výrobe veľkoplošných materiálov, celulózy a papiera. Zvyšuje sa záujem o využitie vedľajších produktov pri výrobe biomasy.

Drevo je naša jediná prírodná obnoviteľná surovina. Plánovaná ročná ťažba neprevyšuje 7 miliónov m3 a zásoba dreva v našich lesoch dlhodobo stúpa. Vďaka racionálnemu a modernému hospodáreniu v lesoch a ich trvalo udržateľnému rozvoju dlhodobo nám lesy poskytujú dostatok suroviny aj pre budúce generácie. Drevo sa začína vnímať ako strategická surovina a aj na Slovensku jeho rozumné využitie a spracovávanie podporí regionálny priemysel a zvýši lokálnu zamestnanosť.

Drevo je tvarovateľný ľahký materiál s veľkou hutnosťou a výbornými pevnostnými a tepelnými vlastnosťami, čo znamená , že podľa konkrétnych potrieb sa dá zvoliť najvhodnejší druh dreva. Drevo sa znovu viac využíva vo výstavbe. Používa sa pri zariaďovaní interiérov v obalovej technike, na prepravu potravín a materiálu.

Drevo v interiéry vytvára prirodzené , zdraviu neškodné podmienky pre život . Ľahko sa čistí a udržuje, vyrovnáva vlhkosť, priestor sa skôr zohreje a udržiava teplo. Žiadny iný materiál nieje taký nadčasový a príjemný ako drevo. Je pre človeka bezpečné a chemicky neutrálne. Dodnes sa využíva pri výrobe hračiek , detského nábytku a kuchynského riadu.

Drevené stavby patria k energeticky úsporným budovám. Svojou trvácnosťou a izolačnými vlastnosťami vytvára výborné podmienky na bývanie. Drevené konštrukcie majú lepšie tepelno - izolačné vlastnosti aj keď môžu byť oveľa tenšie ako tradičné koštrukcie. Odolnosť proti mrazu, teplu, korózii využívame pri uplatnení dreva. Jediná vec ktorá sa musí kontrolovať je vlhkosť. Pri dobre vypracovanom projekte s premyslenými detailami nieje potrebná žiadna chemická úprava na predlženie životnosti dreva v interieri.

Skúsenosti overené generáciami potvrdzujú ,že drevu sa oplatí dôverovať. Drevo je dokonalé, oslovuje nás svojou štruktúrou, teplom, bezpečnosťou, kreativitou , všestrannosťou , modernosťou, obnoviteľnosťou. Dokážeme ho bezo zbytku spracovať a ekologicky využiť. Čím viac dreva v použitých materiáloch nájdete okolo seba, tým viac si môžete byť istý , že žijete správne a ohľaduplne. Vážme si ho, ochraňujme ho. Pestujme ho a umne ho využívajme. V minulosti platilo a malo by aj dnes : Viac dreva do života- od podlahy po strop, od kolísky po hrob.

Ing. Vladimír Oravec- konateľ spoločnosti Drevlux SK s.r.o